لیست فروشگاه

آباژور – کد ۱۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ارتفاع محصول-60سانت -بدنه چوب وکلاهک پارچه ای میباشد- رنگبندی-سفید -گردویی روشن -گردویی تیره -رنگ اصلی چوب -مدت زمان تحویل 4 الی 10 روز

آباژور – کد ۱۴

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع محصول-60سانت -بدنه چوب وکلاهک پارچه ای میباشد- رنگبندی-سفید -گردویی روشن -گردویی تیره -رنگ اصلی چوب -مدت زمان تحویل 4 الی 10 روز

آباژور – کد ۴

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع محصول-60سانت -بدنه چوب وکلاهک پارچه ای میباشد- رنگبندی-سفید -گردویی روشن -گردویی تیره -رنگ اصلی چوب -مدت زمان تحویل 4 الی 10 روز

آباژور – کد ۷

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع محصول-70سانت -بدنه چوب وکلاهک پارچه ای میباشد- رنگبندی-سفید -گردویی روشن -گردویی تیره -رنگ اصلی چوب -مدت زمان تحویل 4 الی 10 روز

آباژور – کد ۹

۲۵۵,۰۰۰ تومان

ارتفاع محصول-50سانت -بدنه چوب وکلاهک پارچه ای میباشد- رنگبندی-سفید -گردویی روشن -گردویی تیره -رنگ اصلی چوب -مدت زمان تحویل 4 الی 10 روز

1 2 33 34